DermaCentrum

RADIESSE - objemová výplň 3ml

- jediná výplň, ktorá okamžite nahrádza stratený objem 

- zlepšuje kvalitu kože tým, až do 50% dokáže zväčšiť hrúbku kože oproti pôvodnému stavu

- dopĺňa chýbajúci objem v strednej časti tváre

- vhodný aj na kontúrovanie  čeluste a obrady

- okamžité dodanie objemu a vypnutie tváre

 - stimuluje vlastnú produkciu kolagénu

- proces remodelácie tkaniva pokračuje ešte 6 mesiacov po aplikácií 
- dlhodobý efekt  2-3 roky


Dĺžka ošetrenia: 40 minúť                              Cena: 360€ / 3ml                  Viditeľný efekt: ihneď a vylepšuje sa do 6 mesiac


DermaCentrum, Makovického 7A, Žilina