RADIESSE

Tkanivový  stimulátor

RADIESSE  je objemová výplň 3ml.

- jediná výplň, ktorá okamžite nahrádza stratený objem 
- zlepšuje kvalitu kože tým, až do 50% dokáže zväčšiť hrúbku kože oproti pôvodnému stavu
- dopĺňa chýbajúci objem v strednej časti tváre
- vhodný aj na kontúrovanie  čeluste a obrady
- okamžité dodanie objemu a vypnutie tváre 

- stimuluje vlastnú produkciu kolagénu- proces remodelácie tkaniva pokračuje ešte 6 mesiacov po aplikácií
-viditeľný efekt: ihneď a vypelšuje sa do 6.mesiacov
- dlhodobý efekt:  2-3 roky

Radiesse cena:

380€ / 3ml

DermaCentrum, Makovického 7A, Žilina